CynthiaCelebration

Cynthia Lee Fontaine's Celebration Showcase at the 97.5 Pride Radio Austin presents the Day Drag Showcase at the 2016 Austin International Drag Festival